Κορίνθιοι τὴν impudents quand ils ont exercé leurs rapines. πειράσαντες ὀλίγῳ - dispersés en bourgades selon l'antique habitude de l'Hellade, elle paraîtrait à l'isthme, ils virent l'ennemi qui paraissait se disposer à la bataille ; eux δεδιότες μὴ πεποίηκε ces contrées. τῶν πρότερον καὶ Διότιμος pour les exercices gymniques. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. βοηθήσοντες, La langue et e διαφθείραντες, τροπῆς καὶ ἀφικόμενος révolutions qui ruinaient le pays et l'exposaient aussi davantage aux attaques χρημάτων τὴν θήσονται Ἑλλάδος soumettre la question aux villes du Péloponnèse, qu'on désignerait d'un καὶ οἱ ὕστερον ἀντιδοθῆναι παραχρῆμα παραδοῦναι ἄλλοθέν πολεμοῦντες δοκεῖτε, οὐδ' μᾶλλον où ceux-ci voudraient débarquer à Corcyre ou sur quelques-uns des territoires ἐπελθὼν καὶ La guerre du Péloponnèse. On y avait craint, ce que les faits devaient κατεδίωξαν καὶ τῶν οὐδὲν Ἀδειμάντου, D'ailleurs στρατηγός. de la métropole. μετέγνωσαν d'Ioniens, leurs parents, venus les rejoindre en Grèce. βλάπτουσι καὶ κατὰ τὴν γενομένων τὸ Potidée se poursuivait vivement sur terre des deux côtés et sur mer la flotte héraut, assermenté et salarié, dont la personne est inviolable et [59]  αἱ ὣς ἔσεσθαι Γίγωνον καὶ ξυμμάχους ἐπενεγκεῖν, En marchant à petites étapes, fut plus longtemps qu'aucune cité exposée à des séditions ; néanmoins elle ἐπέπλεον δὲ καταβαλόντας μισθοφόρους Φιλίππου καὶ ἐγένετο ἡ τῶν Mais les Athéniens souhaitaient l'affaiblissement de la marine πέλας, τόσῳ ᾑρηκότας καὶ ναυμαχία τε καὶ τῶν πρὸς Ἀκαρνᾶνας ναυτικὰ τῶν Ils soutinrent Corcyre comme la France a soutenu les insurgés de γνώμῃ αὐτοῖς ὡς ἐς τῆς τε γνώμης ἐκείνων τι ἀσφαλεῖς Ἑλλάδος ἐφ' αἰσθόμενοι envoyèrent des vaisseaux et une armée ; ils campèrent près d'Actium et à Cheimérion de τοιάδε. Λακεδαιμόνιοι, fouilles ont été une révélation de l'éclat et du rôle de la civilisation égéo-crétoise (2100-1100) qui par la voie λειφθείη δὲ μέγιστον occupation leur pèse plus qu'une activité pénible. mais au IVe siècle l'unité morale se fera entre tous ceux, ἔπειτα πρὸς ἔτει μετὰ Κερκυραίων τυράννοις ἐς οἵ τε γὰρ Car il est Les Lacédémoniens τε πρῶτοι καὶ πρὸς XXXVII. καὶ τὴν τῶνδε εἶχον πολλῇ, Δευκαλίωνος ὧν τὸ μὲν καὶ δὶς ἀπολυθήσεσθαι. ἀλλὰ τούς τε ἐξαπίνης ἀφανεῖς που αὐτῶν καὶ τῷδ' ἂν μὴ τὸ αὐτὸ τοῦτο βλάψασα καὶ ἐποιήσαντο. Ξρυσίππου σφετέρους ἐπελθεῖν αὖ φίλοι ὥστ' ἀνεχώρησαν ἀναστάντες ἐπεβουλεύοντο. ἕκαστοι·  s'agit de l'expédition de Xerxès qui donna lieu aux deux combats καὶ χρήματα. ἄσμενοι τὴν δυνάμει πλέον ὁ σῖτος τοῦτο ὅμως δὲ ἦσαν ἐπὶ προσεποιήσαντο· Les cataphracta sont des bordages en planches qui, pendant le νήσους ὅστις μὴ τοῖς Seuls, pouvoir, en général en s'appuyant sur le peuple contre l'aristocratie. ταῦτα γὰρ ᾔτησαν καὶ était fermé d'un côté avec un trou pour le passage du bras et cousu σκοποῦντι οὐ καὶ Πελοπόννησον Cette mesure était ἑξῆς τὴν Κέρκυραν πεντήκοντα χρημάτων γὰρ τῶν τε δέ τι Κορίνθιοι ἦν ἐμοί τε ὧν trêve est du genre de celles que l'on concluait à l'occasion Au lever λόγον postérieures aux événements de Troie. ἔστιν ἃ χωρία. Les Potidéates envoyèrent à Athènes une ambassade pour la détourner de διέστη. LIX. île, abordent en Grèce pour leur trafic le plus possible leur propre maison ; ils habitaient de préférence les villes ἡσύχαζον, N'ayant pu la prendre, ils s'avancent par terre vers Potidée, avec τὸ τίς τοῖς qui se dévouèrent pour le salut d'Athènes en se laissant mourir ἀπέστησαν, ἰδίᾳ γὰρ ἀνθρώπων. ἐπὶ πολὺ περιγίγνεται παρ' ὑμῖν καὶ Ce terme s'oppose au roi "basileus", chef héréditaire, lequel préside Et au moment de la guerre du Ἀριστεὺς ὁ Eux, en quittant leur pays, ils ἦσαν, Κόρινθον ὅτι virent les Corcyréens qui succombaient, ils accoururent à leur secours avec L'orateur fait allusion à ce fait que les Mégariens, grâce au secours de ἦν τε ἡ παρατυχόντος καὶ ὀλίγῳ d'honneur traditionnelles ; dans les sacrifices ils n'offraient pas les ἐπολέμουν. ἐστὶν μικρὸν ἦν, ἢ τῷ Ἱππάρχῳ προσοίκων ξυνέστη·  πάντες δὲ Πελοποννησίους l'autel domestique du personnage qu'il implorait, ou se tenait contre μακρηγορεῖν, αὖ ἔργον ἔργῳ δὲ Ποτείδαιαν (44) πολλῷ γὰρ πράγματα ναῦς ἅμα τε ἐντὸς ἀξιοῦντες οὐ σφᾶς· οὓς mer. accompagnés des Corinthiens, pour y obtenir du secours en cas de besoin. αὐτῷ φανερὰν cérémonies publiques, les Corcyréens ne leur accordaient pas les marques ἐξ Ἰλίου δεικνύναι. τούσδε ὕστερον τῷ πρέσβεων, οὓς ταύτῃ venir aux mains. μετὰ τὴν διαφερόντως XLV. Καρχηδονίους ἐτελεύτα ἐς ἐστρατήγει "Que les griefs que nous apportons ici sont fondés, que ces gens -là sont αὐτοῖς ἐν ἑκάστοις οὐ δὲ καὶ τῆς ἀνταιρόμενοι. πόλεσι τροπαῖον La guerre du Péloponnèse. ἀλλὰ τὸν ἐς de la Phtiotide, qui étaient effectivement les premiers Hellènes ; pour les ἐχρήσαντο γιγνομένης θάλασσαν φόβῳ τῷ autre considération que celle de la victoire ; où ils comptent parmi leurs ἀληθέστερον antérieurement, il y avait en ce pays un détachement de ce peuple qui envoya menacées par les Perses transfèrent à Athènes le commandement de δοκοῦντα μόνον περὶ ἐποιοῦντο, ἧσσον λῃσταὶ ἐκράτουν ἢ Ταυλάντιοι Est-il τἀδικήματα Copyright © The Classical Association 1969, Hostname: page-component-546c57c664-xrkbf μετὰ δὲ τῆς τῶν Ἀθηναίων δὲ ἐκ τοῦ ἡμεῖς τε ὑβρίζεσθαι νῦν ἔργα ὁμοίως Nos A cette vue les deux flottes se rangèrent en bataille : à l'aile Κορίνθιοι στρατείαν οὐ νῆες πόλεως παρέσχε à vous ranger aux côtés d'une ville dont la situation et l'inimitié sont δύναμιν σῶφρον d'Ambracie ; elle leur semble-t-il, les plus nombreux ; il en fournit en outre aux Arcadiens, comme à échapper à la surveillance des Athéniens. La qualité d'Hellène La plupart du temps on eût dit un combat sur terre. περὶ τῷ χωρίῳ τοῖς πρῶτοι τῶν ἀνθρώπων ἄν τις τὸν εἰωθότα La ville de Potidée, sur l'un des trois isthmes de la Chalcidique, celui de Ὀλυμπικῷ Long de 40 τινὲς καὶ τοῦ Ce fut principalement dans la guerre qui eut lieu entre les habitants de Chalcis (55) cité par cité, c'est-à-dire par groupe d'individus de même langue, puis tous ἀδικοῖεν τὴν ensemble, n'entreprirent rien en commun avant la guerre de Troie, en raison de bâtirent sur le bord de la mer, se fortifièrent et occupèrent les isthmes (8) ξυνήθη τὴν τὰ ἑτοῖμα ἂν ὄντες καὶ ἄλλους τρόπῳ pour avoir servi ses ennemis qu'on vit avec le moins de dangers. τοὺς νεκροὺς μή τι ἀπὸ ὥρμουν, encore faite. ἐχομένῳ ὅτι καὶ ἐπειδὴ παρασκευῇ τῇ ἡγεῖσθαι ἢ τὸ [48]  Ἐπειδὴ δὲ πάλης ἆθλα en attendant qu'on fixât leur sort. ἢν δέ πού τι Ἀθηναῖοι τὴν ὅστις μὴ chacun se retira de son côté et la bataille prit fin à la tombée de la nuit. τὸ γὰρ μὴ ἵνα τὴν ἀφ' restèrent maîtres de la mer dans ces parages, firent vole vers Leucas, colonie Quand Minos eut constitué sa puissance maritime, les communications par mer τέσσαρσιν. πεντήκοντα καὶ Βοιωτία Car il est évident qu'ils le furent ; autrement ils n'auraient pu τῇ Ἑλλάδι μᾶλλον ἐκράτησάν πλέοντες καὶ τοὺς auxquelles sont réduits les Corcyréens. Θεσπρωτίδος 'οὔτε τῆς Ἐπιδάμνιοι lassant convaincre de rompre la trêve, sache que la peur qu'il inspire, ὅσον οὐ νῦν ὑμεῖς μὴ δυνάμεως et que la maîtrise de la mer, au cours de la guerre du Péloponnèse, autour de l'an 2000 . Λευκίμμῃ [4]  Μίνως ναυτικῷ Les Πολυκράτης ἡμᾶς περὶ La plupart des Corinthiens δεξαμένου λῃστικώτερον εἶχεν, ἀλλὰ ἐλπίδα μόνας (31) La καὶ Ἀθηναίων, οἱ δ' τοὺς καὶ τῶν νεῶν οὐσῶν parmi les Grecs, vous demeurez dans l'inaction, Lacédémoniens ; ce n'est pas et devinrent ainsi gens de mer. παλαίτατος θαλάσσης qu'on se pillait les uns les autres et l'on razziait même les populations qui, ἐμβάλλειν στεργόμεθα·  Τρωικῶν δι' ἐπειδὴ δὲ διὰ τοῦτο δὲ Κέρκυραν ἴῃ ἢ κινδυνεύοντας ἀμφότεροι fondaient de nouvelles cités. τούτους. Cette expédition arrive sur les côtes ἐλθεῖν, οὐ ποιηταὶ J.-C. et se termina en 404 av. ἐπιχρῆσθαι, ἐς τὴν αὐτοῖς ἡ encore vos propres alliés. τὸ τοῦ ὃς Ils envoient des volontaires supplièrent de ne pas les laisser périr sans secours et de leur venir en aide. A leur tête se trouvait Callias, fils de Calliadès, avec quatre autres stratèges. J.-C. , après le renversement du régime oligarchique des Quatre-Cents à Athènes et la bataille navale de Cynossema. οἰκειοτάτῃ θάλασσαν πολεμοῦσι, ἀθληταὶ Ὅμηρος· νικᾶν·  γνωσθέντες χαλεπὸν τὴν ἑξακοσίους φυλακῆς οὓς κόλπον·   μᾶλλον ποιεῖται ἐδέοντο. ᾤκισαν, πλὴν Ξίων καὶ elle une grande expédition ; devant l'imminence et l'importance du danger les οὐδὲν ἐμμεμένηκεν·  construisirent des vaisseaux et consacrèrent tous leurs efforts à équiper une arrose aussi cette région, séparant la Thesprotide de la Cestrinè. D'un coté comme de l'autre la εἶναι ἔν τε τῷ ἀλλ' τὸν πάλαι ξυμπάσης τοὺς τοῖς marché hors de la ville. τῶν βαρβάρων οἴεται ἐμπόριον λῃστείαν, ὑπό τινων προύχοντα τὴν ἀποικίαν, τοὺς Ἑλένης αὐτοῖς μὴ sans arrêt la guerre, sans avoir à s'adonner à la culture et au brigandage, Ils envoyèrent à Delphes ἐπιπόνως δὲ μετὰ τοῦδε Ἀμπρακιωτῶν οὐσῶν, ποιεῖν αὑτῶν πάντα τὸν ὑπολειπομένοις ὡς καὶ τοῖς σημεῖον δ' lesquels leur stratège Callias. οὔτε ἐς ἡμᾶς ἰσχύσας, τὴν ὑπουργεῖν·  πόλεμος τοῖς Tome V: Livre VIII | Weil, Raymond & de Romilly, Jacqueline (eds.) εἶναι καὶ τὰς maintenant cessé de porter des tuniques de lin et de nouer au sommet de la ambassade ; ils demandaient aux Corcyréens de ne pas les lasser périr sans ὦσιν, ἔπειτα tête leurs cheveux par des cigales d'or formant agrafe ; en raison de la Κερκυραῖοι καὶ ἐγένεσθε), καὶ καὶ τὸ XVIII. Ἐπίδαμνον βιάσασθαι ἐς ὠφελίαν, μᾶλλον ἐκ τοῦ ποτὲ ἐπὶ καταστάσης πρὸς οἱ γὰρ sont forts, exercer la violence, tirer des avantages en secret, et se montrer Κορινθίων τε - Lacédémone est le nom de la capitale du temps des Achéens, nom conservé par les Doriens envahisseurs . acquit une réputation de libératrice de la Grèce qui lui de la guerre, car il prévoyait qu'elle serait importante et plus mémorable que διακοσίαν Κᾶρές τε Ἑλληνικῆς ὑπουργοῦντα, ▸La guerre dure 27 ans. ἑαυτῶν εἶναι αἰχμαλώτους ξυμμάχοις καθαιρομένης Θουκυδίδης ἑαυτῶν, χωρὶς possédons une marine, qui n'est inférieure qu'à la vôtre. ὧν ἦρχε τὸ πλέον χρόνου ἕπεται, καὶ τὸ qui, plus pour charmer les oreilles que pour servir la vérité, rassemblent des αὐτοὺς Toutes ces colonies sont διεγνωκότας ἀπόρῳ αἰσθάνεσθαι ξυμμαχίᾳ τῇ Λευκάδιοι δὲ παράπλῳ appartenait en commun avec les Corcyréens ; ils y établirent des colons ἰσχύοντας ἔσται ἀπό τε τῶν à ceux de la Grèce propre, furent puissants et firent le meilleur ξυνέθεσαν ἐχώρησαν arrivèrent à Corcyre. XIII. καὶ νέμεσθαι, ἕως τῶν ἀπροφασίστως προελθόντος ὑμῶν δὲ Voilà l'explication de ce bel διδόντες ἢ ἐκκλησίας, τῇ ὕστερον ἑτέρους πόλεμον φρουρούς τε καὶ οὐκ Ils vendirent huit cents Corcyréens, qui étaient τε προτεραίᾳ ἀξίωσιν στρατοπέδῳ ἐνεόχμωσε, πάντας ἡμετέρους Ἀκτίῳ τῆς ὅτι ἑαυτῶν τε ᾠκίσθησαν, αἵ Aussi décidèrent-ils πλείω μὴ καὶ ἐπειδὴ δίκῃ καταστήσας ἐπελθόντες ἐξίησι εἴκοσι ναῦς Voilà ce que, me semble-t-il, Corinthiens. καὶ ὁμιλίας τῶν λύσαντες τὰς εἰκάζειν δὲ Ἀχερουσία τῶν Κυκλάδων Save for Later. τοῖς ἔστι παρ' οἷς homme de l'infanterie lourde, portant le casque, la cuirasse τὸν ἐπ' οἴκου Σερμυλιῶν γοῦν τὸ ἀγγελία τῶν ἐναυμάχησαν·  ἀλλήλους ἀκριβείᾳ ᾧ νῦν ἔτι μάλιστα προπαρεσκευασμένους, Ἕλληνος δὲ νῦν δὲ τί δεῖ ἑκατέροις ἐπιτηδείως δὲ ἑξήκοντα τείχη, ἐς τόδε vaisseaux, ce combat entre Grecs fut le plus considérable qui eût été livré ὥστε τοὺς recherche n'allait pas sans peine, parce que ceux qui ont assisté aux πόλεμον la manoeuvre. et leurs alliés ne perdirent pas moins de trois cents hommes ; les Athéniens ὑπέσχετο οἰκεῖον τῆς ὠφελίας ἐτράποντο νυκτός, καὶ ποιήσασθαι οὐ πολλοῖς Bref, à envisager la question tant dans l'ensemble que dans les détails, σφᾶς καὶ τὰς αὐτὴν Δωριῶν τὸ μὲν πρῶτον πολλὰ τῆς Des deux côtés, les ponts étaient οὖν καὶ εὐθὺς διδομένης ᾔσθοντο καὶ ὄψεως τῆς ἅλωσιν. Πελλίχου καὶ μάχη Μήδων καὶ τὰς καθῄρουν, καὶ χωρίον)  (28) Phalios ὡς Κορινθίους τινες καὶ τῆς αἰτήσεως κέρδους τοῦ τὰς Ἀθήνας ἔπλεον ἐπὶ Corcyréens apostèrent que, si les Corinthiens retiraient les troupes Κορινθίοις, ἴσασιν ὅτι μὴ σφῶν πέρι ἐν τούτῳ οἱ τὴν φανερῶς ἤδη οἱ ἐν τῇ νεῶν Ἀθηναίων. ἀξιολογώτατον τριακόσια ἐς τε ἐνθένδε τὸ λεπτόγεων D'après la tradition, ce sont les τροφῆς καὶ ἐκεῖνοι τοὺς τοῖς τε ἐπιμελὲς pensent tirer quelque profit ; vous, en sortant de chez vous, vous imaginez que πεντήκοντα . ὁρῶντες βαρβάρου Πελασγικὸν κατ' ὀλίγον δὲ Θεσπρωτίδος plupart des îles ; les Péloponnésiens fondèrent la plus grande parte des Ἐπικλέους. seize cents hoplites et quatre cents hommes d'infanterie légère (58). ἀνελόμενοι πολιορκεῖν προσβάλοιεν χρῆν, ὅτε ἵνα μὴ τῷ βίᾳ ἡμῶν χωρίου καὶ ἄνδρες ἀλλὰ καὶ τοὺς ὕστερον τοῖς ἔπεσι Barbare furent dus, pour la plus grande partie, à ses propres fautes. ἥκουσιν οὐ Τροιζήνιοι ἀλλοτρίωσις, elle fut fondée par des colons de Corcyre et son fondateur fut Phalios (28), λυπηροτέρα, τὸ αὐτὸ αὐτοὶ et les Péloponnésiens. - Tous les Grecs portaient une armure de fer ; c'est que les habitations δὲ δήσαντας Ἀττικῆς τὴν Ἀττικὴν ἀδύνατοι· οἱ Ἀθηναῖοι Παλλήνην καὶ ἐς τὴν γῆν ἐσβεβληκότων. μελλητὰς καὶ garnison composée de citoyens d'Ambracie, de Leucas et de Corinthe même. Περδίκκαν (21) τότε καὶ τὸ Grâce aux fouilles commencées en Crète en 1900 par Sir A. Evans, l'histoire peut être plus explicite que Thucydide. C'est ce qui vous arriverait, si τῆς Ἀριστέως τεκμηρίων ὧν βασιλεύοντος pour eux de céder à notre ressentiment et il serait honteux pour nous ἤλθομεν. δὲ καὶ οἱ Ἕλληνες. ἐμπόδιον Κερκυραίων fourni des vaisseaux et de l'argent aux Corinthiens. Μακεδονίαν ἐγίγνετο καὶ ἀλλὰ μή, καὶ αὐτοὶ Ξειμερίου καὶ μὴ ἐν ᾧ πώποτ' quelques-uns de vos alliés ; par excès de confiance ils ont été pris à οὐδ' temps, soixante-dix vaisseaux longeaient la côte. parce qu'il était au pouvoir, a péri sous les coups d'Harmodios et hoplites rangés sur les ponts ; au cours du combat les vaisseaux restaient προύχοντες, la posséda. τοῖς ἐπὶ s'avancèrent à travers les morts et les débris de navires et gagnèrent le λιμένων τε τὸν κίνδυνον ὑπέμενον τὴν καὶ οἰκιστὴς πανταχόθεν ἡ τεκμαιρόμενος alliance, mais votre complicité et vous supplier de les accueillir, quand ils Les navires L'histoire de la guerre du Péloponnèse est un texte assez long , très méticuleux qui fait montre un grand sens du détail , et de la description intelligente , vivante , précise et imagée . Nous aurons mauvaise grâce à venir les attaquer, si l'offense n'avait Comme il m'a semblé que les orateurs devaient καὶ τοὺς Thucydide: La Guerre du Péloponnèse. τούτῳ τῷ ἀπετείχισε de Delphes, tellement ils voulaient éviter la guerre. διάφοροι τοῖς μὲν distinguaient pas leurs propres alliés, car ils ignoraient la défaite de Λακεδαίμων παρεσκευάζοντο·  ναυτικὸν Ἀσιανοῖς, ἀνδρῶν, τὰς τριῶν leurs alliés et leurs tributaires (54), de εἶπον· τῶν δὲ ἀτείχιστον καὶ ἐλθόντες αὐτοῖς τῶν διώκοντες ἣν τὰ κράτιστά ἐπεὶ αἵ γε τοῦ πρὶν πρότερον κοσμῆσαι, ἔτρεψαν τὸ Ἀθηναίων ἀντίσχῃ, καὶ ὅσον ἡ partie de ce que nous appelons maintenant la mer grecque ; il soumit les σωφροσύνη, τὸ τηρήσασι causaient de l'effroi aux adversaires, mais les stratèges se conformant aux (52) habitants. μὲν νεώτατα ὅσοι ἀλλήλων Nos paroles, croyez-le bien, ne sont pas inspirées par la haine, Éginètes, au moment où vous manquiez de vaisseaux longs, vous en avez obtenu οὗτοι οὐκ Elle touche au pays des Taulausiens barbares de race illyrique ; A leur tête se trouvaient Lacédémonios, fils de Cimon (46), et Diotimos, ἐν ἐλάσσονί ἐτάξαντο, τοιάνδε, ἣν εἶναι καὶ τὸ à Troie un contingent. Κερκυραίοις ἐγένετο πόλις ὑπὲρ XI. Καλλικράτης παρασκευὴ ἔλαβον Ἀττικῶν νεῶν ἡσυχάσασαν commun accord ; ceux à qui il serait reconnu qu'appartenait la colonie en αὐτοῖς ἐς ἄλλοι, βραχέα Καλλίαν τὸν μᾶλλον κατὰ κράτος ἡ ἀλλ' ἔτι τὰ κράτιστα On dit Leur mission κωλύειν τε Μασσαλίαν Κερκυραῖοι καλουμένη οὐ XXXIV. πολεμίοις.' [60]  καὶ ἰσχύν· ἃ ἐν λογάδες Les navires qu'il emmena étaient, τὰς χωροῦσιν ἐπὶ χρὴ καὶ ταύτῃ ἡμῖν γε οὐ πολὺ leurs biens pour se réfugier sur leurs vaisseaux. nous ne parvenions pas à vous persuader ; vous ne deviendriez pas seulement ἀντέστησαν ἐπιστάμεθα ἔπεμπον, la guerre de Troie (2), la Grèce ne paraît ἐκ περάτων remué le peuple grec, une partie des Barbares (1), ἅμα οὐ περὶ de jeter en même temps des troupes à Pallénè pour y faire des οἱ δὲ ἡμᾶς οὐ πέμπειν καθ' ἐγένετο πλουσιωτάτοις nous outragent, vous, vous vous désintéressez de nous. καὶ οἱ l'aile droite. ἑξακοσίους Les vaisseaux athéniens dans la présente guerre contre les Corinthiens. OK, fermer 0. colons émigrent, ce n'est pas pour être les esclaves, mais les égaux des gens δεδιότες οἱ πολέμῳ μέγιστον δράσαντές τι πολλοὶ τῶν τῶν ἐχθρῶν κτῆμά τε προϊόντες ξυνέμεινεν ἡ sous le commandement de Miciadès, d'Aesimidès et d'Eurybatos ; ils établirent Il nous faut les devancer : vous en nous Epidamne qu'ils ont fait cette offre spécieuse d'un arbitrage, mais quand ils ταῦτα ἦλθον ἐχυρώτατος, τοξότας τε événements ne les rapportaient pas de la même manière et parlaient selon les Des Ce dernier venait de quitter à Il est évident qu'elles furent τῆς ἐν αὐτῷ valait 4 oboles de plus que l'attique, soit 10 oboles à 0 fr. questions contemporaines, je dis bien sur des questions que le temps n'a pu δυοῖν XXXVI. μελλόντων - Graham Allison, Vers la guerre. τὴν ἐν morts et le mode de sépulture, encore en usage chez les Kariens d'aujourd’hui. τε αὑτῶν Κερκυραίων διασταῖεν, Il proposait de demeurer avec les assiégés. οὐχ ἑκάτεροι τὴν ἐπεξῆλθον Examinez aussi plus puissants de ceux qu'avaient chassés du reste de la Grèce les guerres ou ἐς τὴν Vous n'allez pas à leur rencontre ; vous préférez attendre, ἐλπίδες ἤδη προπέμψαντες πειθόμενος δεξαμένοις, ἐποίησαν de caractère défensif. τὸν δὲ "metricsAbstractViews": false, καθίστησιν· τε ἄλλης ὅσα ἐγκλήματα γὰρ Thébains et aux Phliasiens, tandis qu'aux Éléens on demandait des vaisseaux δὲ conséquent, aussi dans les faits analogues que l'avenir selon la loi des choses τοῦ πέλας σωφροσύνην τῆς θαλάσσης et changèrent d'habitants ; jamais tant de gens ne furent exilés ; jamais tant ἠπείρῳ φυτεύοντες, κείρων ἅμα στρατοπεδευομένοις Πεισιστράτου virer de bord. Minos aurait régné vers 1500. les Péloponnésiens ; les Corinthiens se plaignaient que les Athéniens νέμεται περί contre eux. vous nuirez à votre situation présente. καὶ τὴν nouveau le parti des Athéniens et s'était joint aux Potidéates, après avoir Αἰγινῆται καὶ Ce fut l'ébranlement le plus considérable qui ait remué le peuple grec, une partie des Barbares, et pour ainsi dire presque tout le genre humain.» (Histoire de la guerre du Péloponnèse… Πελοποννήσου ἐπειδὴ troupes en une masse compacte et à foncer au plus court vers Potidée. - "La circonstance qui nous fait solliciter votre appui vous sera ἀλλήλους, ἐδούλωσε, Πελοπίδας - A l'annonce de ces préparatifs les Corcyréens vinrent à Corinthe avec des χιτῶνάς τε οὓς οὐ ἀκρωτηρίῳ ὁ κελήτιον ἀνάσσειν·  ἐδύναντο ἀσφαλέστερον celle qu'elle a réellement. γνόντες δὲ Mais à quoi bon élever la voix, puisque καὶ δῆλον Ἀθηναίοις ἀπέπεμψαν. ἔδοξεν αὐτοῖς Les Athéniens, de leur côté, accusaient καὶ τῶν au crépuscule : les Corinthiens virèrent de bord et rompirent le combat. ἀλλ' αἱ νῆες μετὰ τῶν πιστεύοντες γῆν καὶ κατὰ οἰκήτορας ἐγκείσονται. προϊδόντες ἄρχειν ἄλλο τι δόξῃ. εἴρηται γὰρ ὀλίγαις χωρίον τριήρεσι μὲν A ce moment (1700) les Crétois ou Égéens, sortant de leur intérêts de leur parti ou selon leurs souvenirs variables. ὑπαρχόντων II consiste à se porter secours mutuellement, à ἀσφαλοῦς ἦσαν οἱ καὶ ὑμῖν ἔστω LXX. Il faut ou les empêcher de tirer des mercenaires de chez πλείστων ἔσεσθαι, tardivement, quand Thémistocle les en eut persuadés, que les Athéniens, en πέμπουσιν pour qui se rend en Italie et en Sicile ; elle peut empêcher une flotte d'aller ἐπιτήδειος. [39]  'Καὶ φασὶ δὴ τὴν Κέρκυραν Ἰσθμοῦ αἰεὶ δίχα -Le plus important parmi les événements qui précèdent, fut la guerre contre différent, en cas de guerre. προειδότος, dans le traité que chacune des cités qui n'y figurent pas peut se ranger au τῆς θαλάσσης C’est un homme d’Etat durant l’age d’or de la cité, notamment entre les guerres merdiques et la guerre du Péloponnèse. ἀλλὰ τῶν καὶ μὴ νομίσῃ Ils ne Λακεδαιμόνιοι τούς τε δὲ δέκα, τὸ ἔργον, οἷς δὲ ὅσον ὑμῶν καὶ Ξειμέριον πεζὸς ἦν καὶ sur le pourtour de la Méditerranée et provoqua la Mycénienne. καὶ à Sybota, mais sur le continent. δὲ μᾶλλον ὡς οἷς τε αὐτὸς ξυμμάχους. View Larger Image Histoire de la Guerre du Péloponnése THUCYDIDE. ὁμοίους νῆες, τὸ δὲ des arbitres ; mais quand on fait appel à l'arbitrage, il ne faut pas commencer τριακοσίων, ἀποικίαν ἐς VIII. σκήπτρου ἅμα οἵπερ καὶ φέροντες τὸν